Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Syndicate content
THL:n tiedotteet ja uutiset
Updated: 1 hour 22 min ago

Valinnanvapaus laajenee, mutta soten alkuperäiset tavoitteet liudentuvat

19/10/2017 - 17:24
Juhani Eskolan mielestä tuore lakiluonnos osoittaa, että asiantuntijoiden kommentteja on pyritty kuulemaan. Jari Kirsilä 2017-10-19T14:24:00Z

THL ja RISE kehittämään Kosovon vankeinhoidon hallintoa – ulkoministeri puhui avajaisissa

18/10/2017 - 10:29
Kaksi ja puoli vuotta kestävän yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää Kosovon vankeinhoidon hallintoa kohti eurooppalaisia standardeja. Liisa Palonen 2017-10-18T07:29:00Z

Osallisuutta edistävässä kunnassa myös työtön kokee itsensä tarpeelliseksi

17/10/2017 - 09:00
Puolet kunnista on määritellyt tavoitteet, joilla kuntalaisten osallisuutta edistetään. Eeva-Liisa Kallonen 2017-10-17T06:00:00Z

STM:n asettama asiantuntijaryhmä on antanut lausunnon sote-uudistuksesta

12/10/2017 - 16:33
Annettuun lausuntoon on koottu työryhmän keskeiset näkemykset lainsäädännön esitysluonnoksesta. Liisa Palonen 2017-10-12T13:33:00Z

THL:n hackathonissa ideoitiin keinoja tutkimusdatan esittämiseen: koneoppiminen avuksi?

12/10/2017 - 12:44
THL:n väestötutkimus- ja tilastoekspertit esittivät sovelluskehittäjille haasteen: miten tutkimukseen osallistuja saisi tietoa omista tuloksistaan mielenkiintoisella tavalla? Riia Järvenpää 2017-10-12T09:44:00Z

Itämeren lohissa on huomattavasti vähemmän ympäristömyrkkyjä kuin ennen

11/10/2017 - 09:04
Pohjanlahdelta ja Suomenlahdelta pyydettyjen lohien dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet ovat pienentyneet lähes puoleen 2000-luvulla. Katja Sibenberg 2017-10-11T06:04:00Z

Maakunnissa tarvitaan tasa-arvotyötä

11/10/2017 - 08:00
Kuntien ja maakuntien tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Eeva-Liisa Kallonen 2017-10-11T05:00:00Z

Korkealaatuinen talousvesi – itsestäänselvyys vai arvokas kilpailuvaltti?

10/10/2017 - 09:00
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat julkaisseet esiselvityksen ruoantuotantoon ja yhdyskuntien muihin tarpeisiin käytettävän talousveden hallintaan liittyvistä tietotarpeista, mahdollisuuksista ja riskeistä. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama selvitys sisältää myös ehdotuksia kansallisen vesistrategian kehittämiseksi. Terhi Hulkko 2017-10-10T06:00:00Z

THL on Syrjinnästä vapaa alue

06/10/2017 - 11:00
THL on mukana syrjinnän, häirinnän ja kiusaamiseen vastaisessa tiedotuskampanjassa. Riikka Rossi 2017-10-06T08:00:00Z

Hyvä hoito selvittää muistisairaan toiveet ajoissa

06/10/2017 - 08:12
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/i-o-tutkii Mari Kiviniemi 2017-10-06T05:12:00Z

THL kerää uutta tietoa lasten ja perheiden hyvinvoinnista

05/10/2017 - 11:14
Lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja palvelujen käyttökokemuksista halutaan tietoa, jotta palveluja voidaan kehittää entistä paremmiksi. Eeva-Liisa Kallonen 2017-10-05T08:14:00Z

Vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun tuntimäärät painottuvat alle 25 tuntiin viikossa

05/10/2017 - 11:00
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Henkilökohtaisen avun asiakkaille myönnetyt tuntimäärät painottuivat alle 25 tuntiin viikossa. Tiina Puhakka 2017-10-05T08:00:00Z

Selkäkirurgia on Suomessa turvallista

05/10/2017 - 09:27
Selkäkirurgia on Suomessa kuolleisuuden näkökulmasta turvallista. Vuosina 1997–2009 yli 61 000 leikattuja potilasta seurattiin vuoden ajan. Ainoastaan kahden kuoleman arvioitiin johtuvan lääketieteellisestä virheestä. Harriet Bruce 2017-10-05T06:27:00Z

THL:n uusi Finsote-tutkimus kerää tietoa sote-palveluista ja väestön hyvinvoinnista

04/10/2017 - 08:59
THL käynnistää laajan kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen, jolla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia sekä väestön näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista. Harriet Bruce 2017-10-04T05:59:00Z

Rotavirusrokotukset ovat vähentäneet pikkulasten sairaalahoitoja merkittävästi

04/10/2017 - 08:08
Kansallisen rokotusohjelman rotavirusrokotukset ovat hävittäneet sairaalahoitoa vaativat pikkulasten rotavirustaudit lähes täysin Saila Pitkänen 2017-10-04T05:08:00Z

Yhä useampi pitkäaikaistyötön ohjataan kuntouttavan työtoiminnan piiriin

29/09/2017 - 12:59
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui vuonna 2016 arviolta 41 700 henkilöä. Tiina Puhakka 2017-09-29T09:59:00Z

Julkisilla hankinnoilla voidaan luoda työpaikkoja heikosti työllistyville

27/09/2017 - 09:05
Hankinnoista duunia -yhteiskehittämishankkeessa, on kehitetty toimintamalli, jolla voidaan työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä julkisten hankintojen yhteydessä. Eeva-Liisa Kallonen 2017-09-27T06:05:00Z

Alkoholijuomien matkustajatuonti väheni viimeisen 12 kuukauden aikana

26/09/2017 - 09:09
Alkoholijuomien matkustajatuonti sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna väheni 13,8 prosenttia syyskuun 2016 ja elokuun 2017 välillä edelliseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tiina Puhakka 2017-09-26T06:09:00Z

Tietoturva: usein kysytyt kysymykset

26/09/2017 - 08:32
Mitä on tapahtunut? Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) on vuotanut luottamuksellisia henkilötietoja verkkoon. Kun THL sai elokuussa tietosuojavaltuutetulta tiedon tapahtuneesta, luottamukselliset tiedot poistettiin välittömästi niistä kahdesta verkkopalvelusta, joissa ne olivat, ja internetin hakukoneiden välimuistista. Riia Järvenpää 2017-09-26T05:32:00Z

Luottamuksellisia henkilötietoja ollut löydettävissä verkosta

26/09/2017 - 08:29
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) on vuotanut luottamuksellisia henkilötietoja verkkoon. THL sai tiedon tapahtuneesta tietosuojavaltuutetun toimistolta. Kun asia havaittiin, tiedot poistettiin välittömästi verkkopalveluista. Riia Järvenpää 2017-09-26T05:29:00Z