Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Syndicate content
THL:n tiedotteet ja uutiset
Updated: 38 sec ago

Digisyrjäytymisen ehkäisyyn keskittyvä DigiIN sai Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksen - THL mukana myös kahdessa FOOD-hankkeessa

3 hours 16 min ago
THL:n tutkimusprofessorin Tarja Heponiemen johtama DigiIN-konsortio on saanut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoituksen. Piritta Rautavuori 2019-06-26T06:44:00Z

Länsi- ja Etelä-Eurooppaan matkustavien kannattaa huomioida voimakkaat helteet

25/06/2019 - 14:46
Jos matkakohteeseen on luvattu hyvin kuumaa säätä, kannattaa helteiden haittavaikutuksilta suojautumiseen suhtautua vakavasti. Marja Palander 2019-06-25T11:46:00Z

Liikunta suojaa tehokkaasti hengenvaaralliselta aivoverenvuodolta

25/06/2019 - 11:55
Suomalaistutkimus osoittaa, että jo puoli tuntia kevyttä liikuntaa viikossa suojaa tehokkaasti tappavimmalta aivoverenkiertohäiriöltä, lukinkalvonalaiselta aivoverenvuodolta. Johanna Leinonen 2019-06-25T08:55:00Z

Uusi kuuden askeleen toimintamalli palliatiivisen hoidon kehittämiseen on julkaistu

25/06/2019 - 09:07
Palliatiivisen hoidon tueksi on julkaistu kuuden askeleen toimintamalli ja kansainvälinen verkkokoulutus. Ne kehitettiin kansainvälisessä tutkimushankkeessa (PACE), jossa THL oli mukana. Piritta Rautavuori 2019-06-25T06:07:00Z

Ongelmat klamydiatestien tuloksissa johtuivat geenimutaatiosta

20/06/2019 - 07:27
Huhtikuussa kävi ilmi, että pieni osa klamydiatartunnoista oli jäänyt toteamatta ensisijaisella seulontatestillä, mutta näytteet olivat positiivisia toisilla testeillä. Ongelman syy on selvinnyt. Osassa klamydiabakteereja on ilmennyt mutaatio juuri siinä geenissä, johon klamydian toteaminen seulontatestillä perustuu. Testin valmistaja on vahvistanut asian. Soile Koskela 2019-06-20T04:27:00Z

Epämuodostumien esiintyvyydessä ei merkittäviä muutoksia

18/06/2019 - 11:19
Synnynnäisten epämuodostuminen esiintyvyydessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-luvulla. Tiina Puhakka 2019-06-18T08:19:00Z

Heikki Hiilamo on nimitetty THL:n tutkimusprofessoriksi

18/06/2019 - 09:40
Valtiotieteiden ja filosofian tohtori, professori Heikki Hiilamo on nimitetty THL:n tutkimusprofessoriksi. Hän aloittaa sosiaalipolitiikan tutkimusyksikössä Järjestelmät-osastolla 1. elokuuta 2019. Piritta Rautavuori 2019-06-18T06:40:00Z

Turvapaikanhakijoilla on runsaasti masennus- ja ahdistusoireita ─ uutta tietoa hakijoiden terveydestä

18/06/2019 - 06:30
Jopa 40 prosenttia Suomesta turvapaikkaa hakeneista aikuisista kertoi merkittävistä masennus- ja ahdistuneisuusoireista. Eeva-Liisa Kallonen 2019-06-18T03:30:00Z

Tutkimus: Maalaistalon mikrobisto voi suojata lasta astmalta myös kaupunkikodissa

17/06/2019 - 18:00
Lapsen riski sairastua astmaan on sitä pienempi, mitä enemmän varhaislapsuuden kodin sisätilojen bakteeristo muistuttaa maalaistalon bakteeristoa. Tämä selvisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta, jossa analysoitiin 400 suomalaisen ja 1000 saksalaisen kodin mikrobisto. Jo aiemmin on saatu selville, että varttuminen maatilalla, missä on eläimiä, voi jopa puolittaa riskin sairastua astmaan ja allergioihin. Suojavaikutuksen uskotaan johtuvan maalaistalojen mikrobilajiston runsaudesta eli suuresta diversiteetistä. Laura Pentikäinen 2019-06-17T15:00:00Z

Uusi tutkimushanke selvittää varhaisen terveyden vaikutusta elämänkulkuun

17/06/2019 - 16:42
THL:n erikoistutkija Lauri Sääksvuori tutkii sikiöaikaisen terveyden vaikutuksia ihmisen myöhempään taloudelliseen käyttäytymiseen, työmarkkina-asemaan ja terveyteen. Elisa Lautala 2019-06-17T13:42:00Z

Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet yli 18-vuotiailla nuorilla, mutta eivät alaikäisillä

14/06/2019 - 08:20
Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet täysi-ikäisillä nuorilla, mutta eivät alle 18-vuotiailla. Asenteet kannabiksen käytön riskeistä ovat lieventyneet molemmissa ikäryhmissä. Elina Suontama 2019-06-14T05:20:00Z

Ebolaepidemia jatkuu Kongon demokraattisessa tasavallassa – Ugandassa ensimmäinen varmistettu tartunta

13/06/2019 - 08:12
Elokuun alussa alkanut ebolaepidemia Kongon demokraattisessa tasavallassa jatkuu edelleen. Epidemia-alueella on todettu yhteensä 1 977 laboratoriokokein varmistettua ebolatartuntaa. Tartunnan saaneista kaksi kolmasosaa on menehtynyt. Soile Koskela 2019-06-13T05:12:00Z

Yhä useampi kunta perii lääkärikäynnistä enimmäismaksun - THL keräsi asiakasmaksutietoja kunnista usealta vuodelta nyt ensimmäistä kertaa

13/06/2019 - 07:30
Yhä useampi kunta perii terveyskeskuksen lääkärikäynnistä suurimman mahdollisen asiakasmaksun. Vuonna 2018 suomalaisista 70 prosenttia asui kunnassa, joka peri käynnistä asiakasmaksuasetuksessa määritellyn enimmäismaksun. Vuonna 2016 vastaava luku oli 44 prosenttia. THL:n keräämä aineisto koskee vuosia 2013–2018. Piritta Rautavuori 2019-06-13T04:30:00Z

Ennakkotieto: Lapsista joka kolmas syntyy Uudellamaalla

12/06/2019 - 11:15
Ennakkotietojen mukaan vuonna 2018 Suomessa syntyi 47 914 lasta, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Joka kolmas lapsi Suomessa syntyi jossakin HUS:n sairaaloista. Tiina Puhakka 2019-06-12T08:15:00Z

Sovitteluun ohjattujen rikos- ja riita-asioiden määrässä hienoista kasvua

12/06/2019 - 08:51
Rikos- ja riita-asioiden sovitteluun ohjattujen tapausten määrä jatkoi kasvuaan neljättä vuotta peräkkäin. Sovitteluun ohjattiin viime vuonna kaikkiaan 15 526 rikos- ja riita-asiaa, joista rikoksia oli 14 789 ja riita-asioita 737. Tämä tarkoittaa noin 2 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Oliver Kiviharju 2019-06-12T05:51:00Z

Äidin välttämättömän lääkehoidon riskejä sikiölle ja vastasyntyneelle vähennetään eurooppalaisessa yhteishankkeessa

12/06/2019 - 08:48
Suomessa yli 60 prosenttia raskaana olevista naisista käyttää ainakin yhtä reseptilääkettä raskauden aikana. Tiina Puhakka 2019-06-12T05:48:00Z

THL ja Aalto-yliopisto tiivistävät tutkimusyhteistyötään

11/06/2019 - 13:54
Aalto-yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) rakentavat uutta tutkimushankkeiden kokonaisuutta vastaamaan tämän päivän yhteiskunnallisiin ja terveydenhuollollisiin haasteisiin. Elisa Lautala 2019-06-11T10:54:00Z

Suomessa käytössä useita sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kansalaisille – ammattilaiskäytössä olevia tietojärjestelmiä kehitettävä

11/06/2019 - 12:00
Terveyspalvelujen toimijat käyttävät sähköisiä palveluja terveystietojen vaihdossa enemmän kuin ennen, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Elisa Lautala 2019-06-11T09:00:00Z

Yli puoli vuotta kiireettömään erikoissairaanhoitoon hoitoa odottaneita noin 350 enemmän kuin vuosi sitten

11/06/2019 - 09:30
Yli puoli vuotta hoitoa sairaanhoitopiirien sairaaloihin odottaneita oli vuoden 2019 huhtikuun lopussa 356 (27 %) enemmän kuin vuosi sitten. Tiina Puhakka 2019-06-11T06:30:00Z

Liikkumisrajoitteisten nuorten määrästä on saatavilla ensimmäistä kertaa tutkittua tietoa

11/06/2019 - 08:36
Ensimmäinen fyysisesti vammaisten nuorten määriä Suomessa selvittävä tutkimus on julkaistu. Tutkimus tuo määrien lisäksi uutta tietoa myös näiden nuorten syrjäytymisriskeistä ja elämänlaadusta. "Liikkumisrajoitteisia nuoria tunnistettiin molemmista syntymäkohorteista 1,3 prosenttia", Invalidiliiton tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala sanoo. Tämä tarkoittaisi, että Suomessa olisi noin 10 000 liikkumisrajoitteista 14–29-vuotiasta nuorta. Yleisimmät sairausryhmät olivat tulehdukselliset moninivelsairaudet, CP-oireyhtymä ja muut halvausoireyhtymät sekä lihasten ja luiden epämuodostumat. Mari Kiviniemi 2019-06-11T05:36:00Z