Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Syndicate content
THL:n tiedotteet ja uutiset
Updated: 41 min ago

Lastensuojeluilmoitusten ja kiireellisten sijoitusten määrät lisääntyivät vuonna 2017

25/05/2018 - 10:10
Lastensuojeluilmoitusten määrä (139 368) lisääntyi 15 prosenttia vuonna 2017. Myös kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä (4 081) kasvoi 15 prosenttia vuonna 2017. Tiina Puhakka 2018-05-25T07:10:00Z

Opettajien oireiluun kosteusvauriokohteissa ei liity mitattavia biologisia muutoksia

25/05/2018 - 08:02
Tutkimuksessa hyödynnettiin systeemibiologian menetelmiä rakennusten kosteusvaurioiden ja hengitystieoireiden yhteyden selvittämiseksi. Näillä herkillä menetelmillä ei kuitenkaan havaittu biologisia muutoksia, jotka selittäisivät, miksi jotkut oireilevat. Katja Sibenberg 2018-05-25T05:02:00Z

Kaikki alle 7-vuotiaat saavat influenssarokotteen syksyllä maksutta

25/05/2018 - 07:15
Kaikki lapset 6 kuukauden ikäisistä 6-vuotiaisiin voivat ensi syksystä lähtien saada influenssarokotteen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Saila Pitkänen 2018-05-25T04:15:00Z

HPV-rokotusten vaikuttavuuden arviointiin on kehitetty uusi menetelmä

24/05/2018 - 13:15
HPV- eli papilloomavirusrokotusten väestötason vaikuttavuus voidaan nyt määrittää, vaikka tieto HPV-infektioiden yleisyydestä ennen rokotusten alkamista puuttuisi. Saila Pitkänen 2018-05-24T10:15:00Z

Vähintään kaksi kotihoidon käyntiä vuorokaudessa saavien asiakkaiden osuus kasvaa edelleen

24/05/2018 - 11:42
Säännöllisen kotihoidon asiakkaista lähes kolmanneksen (33,2 %) luokse tehtiin vähintään kaksi käyntiä vuorokaudessa vuonna 2017. Tiina Puhakka 2018-05-24T08:42:00Z

Lapsen vuoroasumisesta molempien vanhempien luona tehtyjen sopimusten määrä kasvoi vuonna 2017

24/05/2018 - 10:13
Vuoroasumisesta molempien vanhempien luona vahvistettiin 3 106 sopimusta vuonna 2017. Sopimusten määrä kasvoi 17 prosenttia edellisestä vuodesta. Tiina Puhakka 2018-05-24T07:13:00Z

Hedelmöityshoitoja aloitetaan vuosittain runsaat 13 000 – hoidoista noin 18 prosenttia johtaa lapsen syntymään

23/05/2018 - 08:37
Aloitettujen hedelmöityshoitojen kokonaismäärä väheni hieman vuosina 2016‒2017. Tiina Puhakka 2018-05-23T05:37:00Z

Omat pelot ja epävarmuus jarruttavat ulkomaalaistaustaisten lääkärien työllistymistä Suomessa - hoitajilla kielitaidon puute suurin este

22/05/2018 - 10:14
Epävarmuus ja pelot työelämään siirtymisestä ovat suurimpia esteitä ulkomaalaistaustaisten lääkärien työllistymiselle Suomessa. THL:n kyselyn mukaan ulkomaalaistaustaisilla hoitajilla suurin este on puutteellinen kielitaito. Kysely tehtiin syksyllä 2017. Piritta Rautavuori 2018-05-22T07:14:00Z

Sairaalan, kotihoidon ja läheisten yhteistyö turvaa sujuvan sairaalasta kotiutumisen

21/05/2018 - 09:51
THL:n selvityksen mukaan vain 4 prosenttia arvioitiin kotiutettaessa omatoimiseksi ja puolet kuului kahteen eniten apua tarvitsevien ryhmään. Eeva-Liisa Kallonen 2018-05-21T06:51:00Z

Terveyskeskuksissa käytiin 25 miljoonaa kertaa vuonna 2017

21/05/2018 - 09:35
Käyntien määrä terveyskeskuksissa lisääntyi 1,7 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Terveyskeskuskäyntejä oli 25,1 miljoonaa vuonna 2017. Tiina Puhakka 2018-05-21T06:35:00Z

THL kehittää mallia terveydenhuollon kansallisiksi laaturekistereiksi - kattava laatutieto palvelisi potilaita

18/05/2018 - 12:34
THL kehittää mallia, jonka pohjalta terveydenhuoltoon voitaisiin luoda kansallisesti kattavat laaturekisterit. Rekistereistä saatavan tilastotiedon avulla voitaisiin parantaa potilaiden saaman hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi voitaisiin seurata potilasturvallisuutta. Hanke kestää vuodet 2018-2019. Piritta Rautavuori 2018-05-18T09:34:00Z

Kongon demokraattisessa tasavallassa uusi Ebola-epidemia

17/05/2018 - 15:30
Kongon terveysministeriö ilmoitti 8.5.2018 uudesta epidemiasta. Sairastuneita on 15.5. mennessä ilmoitettu olevan 44, ja heistä 23 on menehtynyt. Saila Pitkänen 2018-05-17T12:30:00Z

Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan suunnitteluun vuosi vuodelta enemmän

15/05/2018 - 10:32
Oppilaat osallistuvat peruskouluissa toiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja arviointiin huomattavasti aiempaa useammin. Terhi Seppälä 2018-05-15T07:32:00Z

Sosiaaliturvan menojen tasainen kasvu jatkui vuonna 2016

14/05/2018 - 15:07
Suomen sosiaaliturvan menot olivat 69,1 miljardia euroa vuonna 2016. Menojen reaalikasvu oli 2,5 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Tiina Puhakka 2018-05-14T12:07:00Z

THL:n pääjohtajan tehtävä haettavana

14/05/2018 - 14:13
Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi 1.1.2019 alkaen. Haku päättyy 1.6.2018. Riikka Rossi 2018-05-14T11:13:00Z

Terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2019 haku on auennut

13/05/2018 - 06:50
Terveyden edistämisen määrärahan hakuaika on 14.5.-15.6.2018. Terveyden edistämisen määrärahalla tuetaan vuonna 2019 erityisesti hankkeita, jotka tukevat kunnissa ja tulevissa maakunnissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa sekä maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa kuntien ja tulevien maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävän osalta. Piritta Rautavuori 2018-05-13T03:50:00Z

Sosiaalihuollon palvelujen turvallisuusohjeistuksesta tehty sote-ammattilaisten tarpeisiin lyhennetyt versiot

11/05/2018 - 09:35
Oppaat nostavat esille tärkeimmät näkökulmat arjen turvallisuustyöhön. Eeva-Liisa Kallonen 2018-05-11T06:35:00Z

Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden saatavuus on pääosin hyvä

09/05/2018 - 11:25
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden saatavuus ja laatu ovat kehittyneet viime vuosina. Saila Pitkänen 2018-05-09T08:25:00Z

Lastensuojelussa palvelutarpeen arvioinnit käsiteltiin edelleen pääsääntöisesti määräajassa

09/05/2018 - 09:39
Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit aloitettiin 98 prosenttisesti lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa tarkastelujaksolla 1.10.2017–31.3.2018. Tiina Puhakka 2018-05-09T06:39:00Z

Vuoden 2018 TERVE-SOS-palkinto Pudasjärvelle

08/05/2018 - 17:10
Vuoden 2018 TERVE-SOS-palkinnon on voittanut Pudasjärven Laavu-hankkeessa kehitetty Ryhmätyöllistämisen avulla elinvoimaa kyliin -toimintamalli. Vuosittain jaettava palkinto on 3000 euroa. Yleisöäänestyksen voittaja oli ylivoimaisella äänten enemmistöllä Naapuriäidit - kohderyhmästä toimijaksi, Nicehearts ry. Piritta Rautavuori 2018-05-08T14:10:00Z