Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Syndicate content
THL:n tiedotteet ja uutiset
Updated: 53 min 43 sec ago

Keskosille syntyy muita vähemmän sisaruksia

2 hours 18 min ago
Mitä aikaisemmin keskonen on syntynyt, sitä todennäköisemmin hän jää vanhempiensa viimeiseksi lapseksi, kertoo THL:n tutkimus. Johanna Leinonen 2017-12-15T07:35:00Z

Turvakodit ja Nollalinja-puhelinpalvelu auttavat myös jouluna

14/12/2017 - 16:42
Turvakoti tarjoaa suojan silloin, kun kotiin jääminen on väkivallan, uhkailun tai pelon takia mahdotonta tai vaarallista. Kati Matikainen 2017-12-14T13:42:00Z

THL: Valinnanvapauslain valmistelua jatkettava, siinä vielä paljon korjattavaa

14/12/2017 - 14:23
THL esittää lukuisia tarkennuksia valinnanvapauslakiin. Terhi Seppälä 2017-12-14T11:23:00Z

Sairastavuusindeksi: Kaupunkilaisten terveys paranee – paitsi Kuopiossa

14/12/2017 - 08:34
THL:n tuore sairastavuusindeksi kertoo, että terveimmät suomalaiset asuvat etelän suurissa kaupungeissa (Espoo, Helsinki, Vantaa), ja sairaimmat idässä ja pohjoisessa (Kuopio, Kotka, Oulu, Joensuu). Väestön terveys on ilahduttavasti parantunut yli 50 000 asukkaan kaupungeissa Kuopiota lukuunottamatta. Sairastavuusindeksissä suurimman painon saavat mielenterveysongelmat sekä tuki-ja liikuntaelinsairaudet. Kuopion mielenterveysindeksi on 161, mikä on kymmeniä yksikköjä korkeampi kuin muissa isoissa kaupungeissa. Kuopiossa korkeamman sairastavuuden taustalla ovat etenkin mielenterveyden ongelmat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja sepelvaltimotauti. Vertailuluvut ovat ikävakioituja, mikä tarkoittaa, että kuntien erilaisten ikärakenteiden vaikutus tuloksiin on poistettu. Mari Kiviniemi 2017-12-14T05:34:00Z

Rahapelikysely: peliongelmaansa apua hakeneet kokivat mainonnan lisänneen pelaamistaan

11/12/2017 - 09:50
Rahapeliongelmaan apua hakeneista Peliklinikan asiakkaista 68 prosenttia piti kotimaisten peliyhteisöjen mainontaa liian runsaana vuonna 2016. Asiakkaista 48 prosenttia uskoi, että mainonta sai heidät pelaamaan enemmän, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tänään julkaisema kyselytutkimus. Saija Järvimäki 2017-12-11T06:50:00Z

Joulumatkailija, näin suojaudut tarttuvilta taudeilta

07/12/2017 - 11:56
Jouluksi ulkomaille matkustavien kannattaa tarkistaa rokotusten ja malarian estolääkityksen tarve hyvissä ajoin ennen matkaa. Matkan aikana huolellinen käsihygienia Saila Pitkänen 2017-12-07T08:56:00Z

Suositus MS-tautia sairastavan toimintakyvyn arviointiin - myös uupumista on mahdollista mitata

07/12/2017 - 10:09
Asiantuntijaryhmä on päivittänyt suosituksen MS-tautia sairastavan toimintakyvyn arviointiin. Siihen on nyt lisätty menetelmiä MS-tautiin liittyvän uupumuksen arviointiin. Uupumus on yksi tavallisimmista ja rajoittavimmista oireista neurologisissa sairauksissa. Päivitetty suositus sisältää kaksi menetelmää uupumisen arviointiin ja yhdeksän liikkumisen, kun siinä aikaisemmin oli vain liikkumisen arviointimenetelmiä. Mari Kiviniemi 2017-12-07T07:09:00Z

Kysymykset toimintarajoitteista ovat vammaistutkimukselle arvokkaita

05/12/2017 - 08:52
Tuore julkaisu kokoaa ensimmäisen kerran THL:n tietolähteet vammaisuudesta. Rekistereistä ja tutkimusaineistoista löytyy tietoa toimintarajoitteisuudesta ja vammaisuudesta, kunhan se poimitaan esiin. Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus edellyttää seurantatietoa vammaisten ihmisten aseman kehittymisestä. Tietoa vammaisten tilanteesta tarvitaan myös maakunta- ja sote-uudistuksen suunnitteluun ja arviointiin. ”Tavoite on, että tietoa raportoitaisiin toimintarajoitteen mukaan siinä missä iän tai sukupuolenkin mukaan. On olemassa hyviä valmiita kysymyspatteristoja, joten kysymyksiä ei tarvitse keksiä itse” Mari Kiviniemi 2017-12-05T05:52:00Z

Vankien terveydenhuoltoa kehitetään Suomessa pitkäjänteisesti

04/12/2017 - 17:28
Vankiterveydenhuollon tavoitteena on taata hyvät ja yhdenvertaiset palvelut heikossa asemassa olevalle erityisryhmälle. Jari Kirsilä 2017-12-04T14:28:00Z

Diabetesfoorumi pureutuu sairauden kustannuksiin ja ehkäisyyn

04/12/2017 - 10:30
Diabeteksen kustannuksista ja ehkäisytoimien kustannusvaikuttavuudesta esitellään tuoreita tietoja Kansallisessa Diabetesfoorumissa 12.12. Johanna Leinonen 2017-12-04T07:30:00Z

Koulumenestys ja äidin työura vaikuttavat nuorten työelämään siirtymiseen

04/12/2017 - 10:05
Tuore tutkimus tuo ensimmäistä kertaa tietoa kokonaisen ikäluokan koulutuksesta työelämään siirtymisestä. Terhi Seppälä 2017-12-04T07:05:00Z

Ruotsinkielinen koulukotipalvelu jatkuu Pohjanmaalla

04/12/2017 - 07:45
THL:n asettama työryhmä selvitti ruotsinkielisen koulukotipalvelun kehittämisen vaihtoehtoja. Terhi Seppälä 2017-12-04T04:45:00Z

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet yleisin päädiagnoosi somaattisessa erikoissairaanhoidossa

01/12/2017 - 13:00
Somaattisen erikoissairaanhoidon kolme yleisintä päädiagnoosia vuonna 2016 olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, vammat ja myrkytykset sekä verenkiertoelinten sairaudet. Tiina Puhakka 2017-12-01T10:00:00Z

Yksin asuvat miehet saavat yleisimmin toimeentulotukea

01/12/2017 - 11:00
Yhden aikuisen henkilön kotitaloudet ja erityisesti yksin asuvien miesten kotitaloudet saavat yleisimmin toimeentulotukea. Tiina Puhakka 2017-12-01T08:00:00Z

Joka kymmenes ei tiedä hiv-tartunnastaan

01/12/2017 - 08:30
Arviolta 13 prosenttia hiv-tartunnan kanssa elävistä ei tiedä tartunnastaan Suomessa. Tämä tarkoittaa satoja hiv-tartuntoja. Näiden henkilöiden tartunta pitäisi todeta ja heidät ohjata hoidon piiriin mahdollisimman pian. Lääkehoidon ansiosta hiv-tartunnan saaneet voivat elää tartunnastaan huolimatta tavallista elämää: opiskella, käydä töissä ja saada lapsia. Onnistunut lääkehoito pienentää merkittävästi hivin tartuttavuutta ja vähentää uusia tartuntoja − suojaamattomassa seksissä tartunnan riskin katsotaan olevan teoreettinen. Terhi Hulkko 2017-12-01T05:30:00Z

Kehitä sovellus Kanta-palveluihin - kohta omia hyvinvointitietojaan voi jakaa kännykästä

30/11/2017 - 10:24
Omakanta-palvelun Omatietovarantoon voi jatkossa tallentaa omia hyvinvointitietojaan erilaisilla sovelluksilla. Esimerkiksi verenpaineen tai liikkumisen seurantatiedot voi tallentaa palve-luun mobiilisovelluksella. Halutessaan tiedon voi tulevaisuudessa jakaa suoraan omalle lääkärilleen. Riia Järvenpää 2017-11-30T07:24:00Z

Lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden yhteistyötä on vahvistettava

30/11/2017 - 09:51
Merkittävä osa lastensuojelun piirissä olevista lapsista ja nuorista tarvitsee samanaikaisesti lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluita. Eeva-Liisa Kallonen 2017-11-30T06:51:00Z

Sairaanhoitajat kaipaavat lisää perehdytystä digitaalisiin toimintatapoihin

29/11/2017 - 11:35
Sairaanhoitajat haluavat kuitenkin lisää perehdytystä sähköisessä terveydenhuollon ympäristössä toimimiseen. Terhi Seppälä 2017-11-29T08:35:00Z

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet käynnistää toimintansa 1.1.2018

28/11/2017 - 13:39
Tulanet vahvistaa valtion tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa ja edistää poikkitieteellistä tutkimusta. Riikka Rossi 2017-11-28T10:39:00Z

Henkistä väkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa

24/11/2017 - 09:02
Henkisestä väkivallasta puhutaan paljon harvemmin kuin fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta. Kati Matikainen 2017-11-24T06:02:00Z