Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Syndicate content
THL:n tiedotteet ja uutiset
Updated: 41 min 12 sec ago

Syntyneiden lasten määrä väheni lähes neljä prosenttia vuonna 2016

22/06/2017 - 09:03
Ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 Suomessa syntyi 53 608 lasta. Syntyneiden lasten määrä väheni lähes neljä prosenttia (3,9 %) vuodesta 2015. Tiina Puhakka 2017-06-22T06:03:00Z

THL:n verkkosivusto apuvälineistä siirtyy Terveyskylän Kuntoutumistaloon

20/06/2017 - 13:11
Suomen yliopistosairaaloiden verkkopalvelu Terveyskylän Kuntoutumistalo sai uuden laajan sisältökokonaisuuden apuvälineistä, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivustolla sijainnut aineisto apuvälineistä siirrettiin sinne. Apuvälineet-verkkosivuille on koottu apuvälinepalveluihin ja apuvälineisiin liittyvää tietoa tukemaan apuvälinealan ammattilaisten, tutkijoiden ja opiskelijoiden tiedontarpeita. Samaa tietoa tarvitsevat terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset sekä apuvälineen käyttäjät ja heidän läheisensä. Mari Kiviniemi 2017-06-20T10:11:00Z

Kehitysvammaiset henkilöt oikeisiin töihin – keinoja on

20/06/2017 - 10:00
Työharjoittelu ja tuettu työ lisäävät kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Sen sijaan työkeskukset eivät edistä kehitysvammaisten siirtymistä palkkatyöhön. Tuettu työ tarkoittaa, että työvalmentaja auttaa työnhakijaa työpaikan etsimisessä ja työnantajaa työolosuhteiden mukauttamisessa. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen, Kehitysvammaliiton ja THL:n kansainvälisestä tutkimuksesta. Mari Kiviniemi 2017-06-20T07:00:00Z

ADHD:stä tai Aspergerin oireyhtymästä kärsivät nuoret tarvitsevat tukea aikuistumisessa

20/06/2017 - 08:26
Tutkimus osoitti, että tämä ryhmä nuoria aikuisia tarvitsee kokonaisvaltaista tukea, johon kuuluu diagnoosia vastaavan hoidon lisäksi psykososiaalista tukea Jari Kirsilä 2017-06-20T05:26:00Z

Isyys tunnustettiin yli puolessa tapauksista jo ennen lapsen syntymää

19/06/2017 - 10:58
Vuonna 2016 vahvistettiin yhteensä 22 774 avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys. Tiina Puhakka 2017-06-19T07:58:00Z

Asiakkaat arvostavat terveyskeskuspalveluja – silti kritiikkiä annetaan reilusti

16/06/2017 - 10:54
Asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä lääkärien ja hoitajien vastaanottopalveluihin sekä suun terveydenhuollon palveluihin. Harriet Bruce 2017-06-16T07:54:00Z

Asiantuntijaryhmä: Toimintakykytiedon tuottamisessa ja käyttämisessä vakavia puutteita

15/06/2017 - 08:27
Asiakkaiden toimintakykyä koskevaa pätevää ja vertailukelpoista tietoa ei kerätä ja hyödynnetä sosiaali- ja terveydenhuollossa kyllin tehokkaasti. Tätä mieltä ovat toimintakyvyn arvioinnin asiantuntijat. TOIMIA-verkoston johtoryhmä ja viiden yliopistosairaalamme arviointiylilääkärit lähettivät ministeri Pirkko Mattilalle ja ministeri Juha Rehulalle viisi ehdotusta toimintakykytiedon puutteiden parantamiseksi. Tässä ovat esitetyt ehdotukset tiivistettynä. Mari Kiviniemi 2017-06-15T05:27:00Z

THL:n verkkopalveluissa käyttökatkoja torstaina

14/06/2017 - 15:33
Verkkopalveluissa saattaa esiintyä käyttökatkoja torstaina 15.6. klo 16.30 - 24.00. Piia Holopainen 2017-06-14T12:33:00Z

Älä ui vatsataudissa yleisellä uimarannalla

14/06/2017 - 11:48
Uimaveden saastuminen uimareiden ulosteella voi johtaa uimavesivälitteiseen epidemiaan. Epidemia voi levitä uimaranta-alueella myös likaisten WC-tilojen ja huonon käsihygienian seurauksena. Terhi Hulkko 2017-06-14T08:48:00Z

Hoitoonpääsy kiireettömään erikoissairaanhoitoon parantui kevään 2017 aikana

14/06/2017 - 11:01
Huhtikuun 2017 lopussa 113 772 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin. Tiina Puhakka 2017-06-14T08:01:00Z

Potilastietojärjestelmissä kriittisiä kehittämistarpeita ennen sote-uudistusta

14/06/2017 - 08:58
Sairaanhoitajien mielestä nykyiset potilastietojärjestelmät eivät tue sujuvaa tiedonkulkua eri organisaatioiden välillä. Tiina Puhakka 2017-06-14T05:58:00Z

Nuorille tehtyjen raskaudenkeskeytysten määrä laskee edelleen

14/06/2017 - 08:20
Ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 tehtiin 9 350 raskaudenkeskeytystä eli 8,2 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti. Tiina Puhakka 2017-06-14T05:20:00Z

Masentuneilla nuorilla on kohonnut riski väkivaltarikokseen

13/06/2017 - 09:37
Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimuksen tulokset osoittivat, että verrattuna väestöön 15-25-vuotiailla masentuneilla nuorilla oli kohonnut riski väkivaltarikokseen. Eeva-Liisa Kallonen 2017-06-13T06:37:00Z

THL valmistelee ehdotuksen kansallisen sisäilmaohjelman käynnistämiseksi

09/06/2017 - 13:45
THL valmistelee yhteistyössä eri kansallisten tahojen kanssa ehdotuksen kansallisen sisäilmaohjelman käynnistämiseksi. Terhi Seppälä 2017-06-09T10:45:00Z

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoitopainotteisuus kasvanut edelleen

09/06/2017 - 10:51
Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa hoidettujen potilaiden määrä laski 2,2 prosenttia ja hoitojaksojen 1,3 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2015. Tiina Puhakka 2017-06-09T07:51:00Z

Potilaita kohdellaan hyvin mutta palveluun pääsyssä ja omaan hoitoon osallistumisessa haasteita

09/06/2017 - 08:07
Terveydenhuollon potilaat kokevat, että heitä kohdellaan hyvin. Kolme neljästä katsoo, että heidän tietojaan käsitellään luottamuksellisesti ja että heidän yksityisyyttään kunnioitetaan hoitotilanteissa. Palveluun pääsyssä ja potilaan osallistumismahdollisuuksissa on kuitenkin vielä kehittämisen varaa. Harriet Bruce 2017-06-09T05:07:00Z

Sydänmerkki-kriteerien mukaiset tuotteet voivat merkittävästi lisätä terveellistä ravitsemusta

07/06/2017 - 14:19
Käyttämällä Sydänmerkki-kriteerit täyttäviä elintarvikkeita voidaan vähentää suolan (natriumin) ja kovan rasvan määrää. Johanna Leinonen 2017-06-07T11:19:00Z

Terveydenhuollossa on pysyviä sosiaaliryhmien välisiä eroja

07/06/2017 - 07:55
Sosioekonominen oikeudenmukaisuus ei kaikilta osin toteudu terveydenhuollossa, kertoo Sonja Lumpeen väitöstutkimus. Siinä tutkittiin sepelvaltimotoimenpiteitä sekä vältettävissä olevia kuolemia, joita käytetään terveydenhuollon saatavuuden ja laadun indikaattorina. Harriet Bruce 2017-06-07T04:55:00Z

Terveyskeskukset ilmoittavat tiedot yhteydensaannista aikaisempaa heikommin

06/06/2017 - 11:17
Tiedot yhteydensaannista terveyskeskuksiin ja hoitoonpääsytietojen julkaisemisesta saatiin aikaisempaa harvemmalta terveyskeskukselta keväällä 2017. Tiina Puhakka 2017-06-06T08:17:00Z

THL tutkii: Kuinka paljon pyöräilijä voi vähentää ilmansaasteille altistumistaan?

06/06/2017 - 07:00
Kaupunkiympäristössä liikenteen päästöt aiheuttavat merkittävän osan hengitysilman hiukkasista ja ilmansaasteista. Kun ihminen valitsee auton sijaan pyörän liikkumisvälineeksi, hän voi vähentää päästöjen syntymistä. Kuitenkin samaan aikaan pyörällä liikkuva voi itse altistua liikenteen päästöille yksityisautoilijaa enemmän. Terhi Hulkko 2017-06-06T04:00:00Z