Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Syndicate content
THL:n tiedotteet ja uutiset
Updated: 1 hour 48 min ago

Tuberkuloosiin sairastuneiden määrä on pysynyt viime vuosina Suomessa ennallaan

3 hours 28 min ago
Tuberkuloosiin sairastuu vuosittain yli 10 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2018 Suomessa todettiin 226 uutta tuberkuloositapausta. Suomessa tautiin sairastuneiden määrä on laskenut pitkään ja pysynyt viime vuosina ennallaan. Laura Pentikäinen 2019-03-21T04:20:00Z

Omaishoitoon kannattaa panostaa myös kaupungeissa – Helsingissä vain 3,3 % yli 75-vuotiaista saa omaishoidon tukea

20/03/2019 - 10:28
Omaishoidon tukea saavien määrä vaihtelee merkittävästi Suomessa. Osa kunnista on ylittänyt reilusti valtakunnallisen tavoitteen, joka on 5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Vaihtelu on suurta, esimerkiksi Kainuussa 8,5 prosenttia ja Uudellamaalla vain 3,6 prosenttia ikäryhmästä saa omaishoidon tukea. Tämä selviää THL:n Omais- ja perhehoidon kyselytutkimuksesta. Mari Kiviniemi 2019-03-20T07:28:00Z

Nuoret ja vähemmistöihin kuuluvat naiset kokevat yleisimmin seksuaalista häirintää ja vihapuhetta

20/03/2019 - 07:15
Seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen liittyvän vihapuheen kokemukset ovat yleisempiä naisilla, ja heistä etenkin nuorilla ja vähemmistöryhmiin kuuluvilla. Eeva-Liisa Kallonen 2019-03-20T04:15:00Z

Tieliikennemelu lisää stressiä ja unihäiriöitä - Suomessa rakennukset suojaavat hyvin melulta

18/03/2019 - 07:20
EU-mallin mukaisesti arvioituna noin 600 000 ihmistä altistuu Suomessa kotonaan korkeille tieliikennemelutasoille. Todellisuudessa altistuvien määrä on pienempi, koska viileän ilmaston vuoksi Suomessa rakennukset ovat hyvin eristettyjä ja rakenteet vaimentavat liikennemelua huomattavasti tehokkaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Tämä selviää THL:n tutkijoiden raportista. Laura Pentikäinen 2019-03-18T04:20:00Z

Kotihoidon ennakkotiedot julkaistu

14/03/2019 - 11:02
Kotihoidon asiakkaita koskevat vuoden 2018 ennakkotiedot on julkaistu. Tiina Puhakka 2019-03-14T08:02:00Z

Synnytyssairaalat kehittävät imetysohjausta, mutta alueellinen vaihtelu on suurta

14/03/2019 - 09:22
Manner-Suomen synnytyssairaaloiden resurssit kehittää käytäntöjään imetystä edistäviksi vaihtelevat huomattavasti. Eeva-Liisa Kallonen 2019-03-14T06:22:00Z

Jätevesitutkimus: Amfetamiinia käytetään ennätyksellisen paljon, myös kokaiinin käyttö lisääntynyt edelleen

14/03/2019 - 09:10
Amfetamiinin käyttömäärät kasvoivat Suomessa vuonna 2018 ennätyslukemiin, selviää THL:n jätevesitutkimuksen tuloksista. Kati Matikainen 2019-03-14T06:10:00Z

Helsingissä synnyttäneellä naisella todettu tuberkuloosi

13/03/2019 - 17:23
HUSin Naistenklinikalla helmikuun lopussa synnyttäneen naisen on todettu sairastaneen tartuttavaa keuhkotuberkuloosia. Altistuneiden riski saada tuberkuloosi on kuitenkin pieni. HUS vastaa myös tapaukseen liittyvästä tiedottamisesta. Soile Koskela 2019-03-13T14:23:00Z

THL Biopankki täyttää viisi vuotta

12/03/2019 - 13:10
THL Biopankki ja Auria Biopankki ovat ensimmäiset Suomessa perustetut biopankit. Johanna Leinonen 2019-03-12T10:10:00Z

THL:n sote-palvelujen arviointi: Alueiden välillä isoja eroja palvelujen saatavuudessa ja tuottavuudessa

12/03/2019 - 07:46
Vaikka sote-palvelujen saatavuus kokonaisuutena on kohentunut, toteutuu se puutteellisesti eri osissa maata. Esimerkiksi perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen saatavuudessa on huomattavia alueellisia eroja. Terhi Seppälä 2019-03-12T04:46:00Z

”Ja taas eri tohtori” – Terveyskeskusten asiakkaat toivovat nopeaa hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta

12/03/2019 - 07:20
THL:n syksyllä 2018 toteuttaman valtakunnallisen asiakaspalautekyselyn mukaan asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä terveyskeskuspalvelujen saatavuuteen. He kokevat myös saavansa useimmiten ammattitaitoista ja yksilöllistä palvelua. Ongelmana on, että jotkut joutuvat odottamaan lääkäriaikaa pitkään. Lisäksi hoitava lääkäri tai hoitaja vaihtuu usein jopa joka käyntikerralla eikä jatkuvuus hoidossa toteudu. Piritta Rautavuori 2019-03-12T04:20:00Z

FINGER-elintapaohjelma ylläpitää iäkkäiden päivittäistä toimintakykyä – jo aiemmin sen on todettu ehkäisevän muistihäiriöitä

11/03/2019 - 10:36
Elintapoihin aktiivisesti vaikuttamalla voidaan ylläpitää hyvää toimintakykyä ja sitä kautta tukea ikääntyvien itsenäistä arkea. Johanna Leinonen 2019-03-11T07:36:00Z

THL: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua on jatkettava

08/03/2019 - 10:49
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua on syytä jatkaa jo tehdyn mittavan valmistelun pohjalta, katsoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tänään selvisi, että sote-uudistus ei valmistu tällä hallituskaudella. Terhi Seppälä 2019-03-08T07:49:00Z

Lastensuojelun uusien työtapojen käyttöönotto vaatii resursseja koulutukseen, johtamiseen ja mitoitukseen

07/03/2019 - 17:10
Lastensuojelun asiakastyön laadun parantaminen ei ole mahdollista pelkällä työntekijöiden kouluttamisella. Eeva-Liisa Kallonen 2019-03-07T14:10:00Z

Työttömien perusturvan taso on heikentynyt tällä hallituskaudella - toimeentulotuen merkitys talouden paikkaajana kasvanut

05/03/2019 - 08:50
Työttömien perusturvan taso on heikentynyt tällä hallituskaudella. Työttömien perusturvaa ovat heikentäneet työttömyysetuuksiin ja yleiseen asumistukeen tehdyt leikkaukset ja aktiivimallista johtuva etuuksien alentaminen, selviää Perusturvan riittävyyden arviointiraportista 2015–2019. Piritta Rautavuori 2019-03-05T05:50:00Z

TOIMIA-tietokanta uudistui ja siirtyi osaksi Terveysporttia

04/03/2019 - 11:20
Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin TOIMIA-tietokanta uudistui. Palvelu siirtyi samalla THL:n verkkopalvelusta osaksi Terveysporttia. Mari Kiviniemi 2019-03-04T08:20:00Z

Uusi synnytys vuoden sisällä edellisestä ei aiheuta lapselle ylimääräistä riskiä

01/03/2019 - 10:54
Uuteen synnytykseen vuoden sisällä edellisestä ei liity lisääntynyttä synnytyksen ennenaikaisuuden tai pienipainoisuuden riskiä seuraavassa raskaudessa vertaillessa niihin raskauksiin, joiden väli on vähintään kaksi vuotta. Tiina Puhakka 2019-03-01T07:54:00Z

Norovirusta liikkeellä – huolellinen käsien pesu paras tapa suojautua

01/03/2019 - 08:38
Vatsatautia aiheuttavaa norovirusta on liikkeellä eri puolilla Suomea. Alkuvuoden aikana on tilastoitu noin 900 norovirustapausta. Tartuntoja on nyt enemmän kuin tähän aikaan viime vuonna, mutta vähemmän kuin 2017, jolloin tartuntoja oli tammi-helmikuun aikana lähes 1 300. Tiedot perustuvat THL:n tartuntatautirekisteriin. Laura Pentikäinen 2019-03-01T05:38:00Z

Katupöly aiheuttaa paljon terveyshaittoja - teiden nopea siivoaminen on avain haittojen vähentämiseen

01/03/2019 - 07:30
atupöly heikentää ilmanlaatua joka kevät etenkin kaupunkien keskustoissa ja vilkkaiden teiden varsilla keskimäärin kolmen kuukauden ajan. Katupölyjaksojen pituus ja voimakkuus sekä niihin liittyvät ihmisten kokemat haitat vaihtelevat eri vuosina suuresti, koska kevätsäät voivat olla hyvin erilaisia. Laura Pentikäinen 2019-03-01T04:30:00Z

Ylipainon vähentäminen hillitsee liikkumisen vaikeuksia ikääntyneillä

28/02/2019 - 09:28
Liikkumiskyvyltään heikentyneiden ihmisten määrä kaksinkertaistuu Suomessa vuoteen 2044 mennessä, jos mitään ei tehdä. Ennusteen mukaan vakavasti liikkumisrajoitteisten ihmisten määrä kasvaisi 200 000:sta 400 000:een aikavälillä 2011–2044. Jos ylipainoisuus vähentyisi puoleen, liikkumisrajoitteisten määrä olisi 20 prosenttia pienempi. Tulokset selviävät tutkimuksesta, jossa THL:n tutkijat laativat tulevaisuuden ennusteita väestön toimintakyvystä. Liikkumisrajoitteisiksi määriteltiin tässä ihmiset, joilla oli arvionsa mukaan vähintään suuria vaikeuksia kävellä puoli kilometriä. Terveys 2000 -tutkimuksen ja sen 11 vuoden seurannan pohjalta laadittiin tilastollinen malli liikkumisrajoitteiden riskitekijöistä ja niiden muutoksista. Riskitekijöitä ovat ylipaino, vähäinen liikunta ja tupakointi. Mallin pohjalta tehdyissä analyyseissä vähennettiin tai poistettiin liikkumiskyvyn riskitekijöitä yksi kerrallaan tai kaikki kolme yhtä aikaa. Mari Kiviniemi 2019-02-28T06:28:00Z