Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Syndicate content
THL:n tiedotteet ja uutiset
Updated: 36 min 27 sec ago

Tätä mieltä THL on sote-uudistuksesta

16/03/2018 - 15:40
Sote- ja maakuntauudistusta koskeva lakipaketti on nyt kokonaisuudessaan eduskunnan käsittelyssä. Ohessa on koottuna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näkemyksiä uudistukseen. Piritta Rautavuori 2018-03-16T12:40:00Z

Lapsi pystyy kertomaan koetusta sisäilman laadusta ja oireilusta yhtä hyvin kuin aikuinen

14/03/2018 - 08:38
Alakoululaiset pystyvät kertomaan kokemastaan sisäilman laadusta ja oireilustaan yhtä hyvin kuin vanhemmat, selviää THL:n tekemästä tutkimuksesta. Katja Sibenberg 2018-03-14T05:38:00Z

Uudistuva Innokylä tukee sote-uudistuksen toimeenpanoa

13/03/2018 - 13:00
Innovaatioyhteisö Innokylä uudistuu tämän vuoden aikana. Uudistuksen tavoitteena on tukea maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa, lisätä eri toimijoiden yhteistyötä sekä levittää hyviksi havaittuja toimintamalleja kaikkien käyttöön. Myös Innokylän verkkosivusto uudistetaan. Piritta Rautavuori 2018-03-13T10:00:00Z

Alkoholipolitiikka jakaa mielipiteet

13/03/2018 - 10:40
Puolet suomalaisista on tyytyväisiä nykyiseen alkoholipolitiikkaan. Elina Suontama 2018-03-13T07:40:00Z

Hyvä rokotuskattavuus edellyttää tutkimustietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat rokotuspäätökseen

13/03/2018 - 09:58
Jotta rokotuskattavuus pysyisi hyvänä, tarvitaan tutkimustietoa rokotusluottamukseen ja -vastaisuuteen liittyvistä tekijöistä sekä tähän tietoon perustuvia toimia. Saila Pitkänen 2018-03-13T06:58:00Z

Kotihoidon ennakkotiedot julkaistu

12/03/2018 - 12:36
Kotihoidon asiakkaita koskevat vuoden 2017 ennakkotiedot on julkaistu. Tiina Puhakka 2018-03-12T09:36:00Z

Rokotukset ovat vähentäneet pikkulasten pneumokokkitauteja huomattavasti arvioitua enemmän

12/03/2018 - 10:25
Pneumokokkibakteerin pikkulapsille aiheuttamat taudit ovat rokotusten ansiosta vähentyneet huomattavasti. Saila Pitkänen 2018-03-12T07:25:00Z

Sote-laeissa on edelleen puutteita, jotka korjattava eduskuntakäsittelyssä

08/03/2018 - 16:21
THL on tyytyväinen, että hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on edennyt eduskuntaan. THL katsoo, että sote- ja maakuntauudistus lisää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia sote-palveluissa ja parantaa palvelujen saatavuutta. Lakipaketti jättää kuitenkin selkeästi toivomisen varaa uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden suhteen. Piritta Rautavuori 2018-03-08T13:21:00Z

Kokaiinin käyttö on lisääntynyt ja metamfetamiini jäänyt amfetamiinin rinnalle

07/03/2018 - 13:00
Kokaiinin käyttö on lisääntynyt erityisesti eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa THL:n jätevesitutkimusten tulosten perusteella. Kati Matikainen 2018-03-07T10:00:00Z

Näin aktivointi lisäisi työttömien osallisuutta - 5 ehdotusta

07/03/2018 - 08:45
Nykyisessä aktivointia koskevassa lainsäädännössä on kohtia, jotka uhkaavat heikentää erityisesti pitkään työttömänä olleiden osallisuutta. Eeva-Liisa Kallonen 2018-03-07T05:45:00Z

Haaraketjuisten aminohappojen iso pitoisuus on yhteydessä alentuneeseen muistisairauden riskiin

06/03/2018 - 08:12
Haaraketjuisia aminohappoja saadaan yleensä riittävästi monipuolisesta ja terveellisestä ruokavaliosta. Johanna Leinonen 2018-03-06T05:12:00Z

Odotukset sikiöseulonnoista ovat realistiset, mutta tietoa seulonnoista kaivataan enemmän

06/03/2018 - 08:00
Sikiöseulontoihin osallistutaan Suomessa runsaasti, esimerkiksi varhaisraskauden yleiseen ultraäänitutkimukseen osallistuu noin 70 prosenttia raskaana olevista. Eeva-Liisa Kallonen 2018-03-06T05:00:00Z

Synnytyksiä keskitetään kaikissa Pohjoismaissa

05/03/2018 - 09:33
Synnytyssairaaloita on suljettu kuluneen vuosikymmenen aikana kaikissa Pohjoismaissa. Tiina Puhakka 2018-03-05T06:33:00Z

Eurooppalainen nettikysely huumeista käynnistyy

02/03/2018 - 10:43
Suomessa ja 14 muussa Euroopan maassa selvitetään huumeiden käyttöä verkkokyselyn avulla. THL toteuttaa kyselyn Suomessa. Tiina Puhakka 2018-03-02T07:43:00Z

Innokylän innovaatiokatsaus antaa työkaluja kansalaisten osallisuuden lisäämiseen

01/03/2018 - 13:18
Innokylän innovaatiokatsaus tarjoaa käytännönläheisiä keinoja, joilla maakuntien, kuntien, valtion hallinnon ja järjestöjen työntekijät voivat edistää asukkaiden ja asiakkaiden osallisuutta esimerkiksi päätöksenteossa. Katsaus analysoi Innokylän verkkopalveluun kuvattuja käytännöläheisiä osallisuuden edistämisen keinoja. Piritta Rautavuori 2018-03-01T10:18:00Z

Vakavien sairauksien hoito liki yhtä tehokasta Helsingissä ja Oslossa - isoin ero kotihoidossa

01/03/2018 - 07:00
Helsingissä sydäninfarktin saanut on Osloa todennäköisemmin hengissä vuoden kuluttua sairastumisesta, kertoo THL:n ja Oslon yliopiston tuore tutkimus. Sen mukaan Helsingissä noin 10 prosenttia potilaista oli vuoden päästä kuollut, kun Oslossa lukema oli noin 12 prosenttia. Myös aivoinfarktipotilaiden kohdalla Helsingin lukemat olivat Osloa paremmat. Merkittäviä eroja kaupunkien välillä oli potilaiden saaman kotihoidon määrässä. Piritta Rautavuori 2018-03-01T04:00:00Z

Turvapaikanhakijoiden neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut 2017

28/02/2018 - 09:00
Kuntien järjestämisvelvollisuudesta huolimatta turvapaikanhakijoiden neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalveluita tuotettiin vuonna 2017 kunnan perusterveydenhuollon ohella myös vastaanottokeskuksissa sekä yksityisten palveluntuottajien toimesta. Joka viidennessä kunnassa turvapaikanhakijat käyttivät muita kuin kunnallisia äitiys- ja lastenneuvolapalveluita. Terhi Hulkko 2018-02-28T06:00:00Z

Kansallista rokotusohjelmaa kehitetään johdonmukaisesti tieteellisen näytön perusteella

27/02/2018 - 15:46
THL arvioi rokotusohjelman kehittämistarpeita jatkuvasti. Kun uutta rokotetta harkitaan Suomessa kansalliseen rokotusohjelmaan, rokote ja rokotusohjelma arvioidaan tieteellisen näytön perusteella sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Saila Pitkänen 2018-02-27T12:46:00Z

Matkustajat toivat ulkomailta entistä vähemmän alkoholia vuonna 2017

27/02/2018 - 11:52
Alkoholijuomien matkustajatuonti väheni vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Tiina Puhakka 2018-02-27T08:52:00Z

Kuntien väliset erot sosiaali- ja terveysmenoissa tuhansia euroja

26/02/2018 - 09:15
Sote-palveluiden järjestämiseen käytettävät rahat asukasta kohti vaihtelevat merkittävästi kunnittain, kertoo THL:n tuore tilasto. Erot eivät kavennu merkittävästi, vaikka menot suhteutetaan siihen, kuinka paljon asukkaat tarvitsevat palveluita. Piritta Rautavuori 2018-02-26T06:15:00Z