Rekisteriseloste

Henkilörekisterit
Healthia Oy Ab:n henkilörekisteriä käsitellään seuraavien ehtojen mukaisesti:

REKISTERINPITÄJÄ
Oy Healthia Ab
Y-tunnus: 2257520-0
Osoite: Ilmalankatu 2, 00240 Helsinki

REKISTERIN NIMI
- Työpaikkatiedustelut

REKISTERIN OLEMASSAOLON TARKOITUS
Oma-aloitteinen hakeutuminen aktiiviseksi työnhakijaksi

REKISTERIN KÄYTTÄMINEN
Rekisteriä käytetään rekrytointiprosessiin liittyvissä tilanteissa. Rekisteriin kerätään lähtökohtaisesti vain hakijan itsensä antamia tietoja. Rekisterin tietoja voi tarkastella ainoastaan Healthia Oy Ab:n konsultit eikä mitään rekisterissä olevaa tietoa luovuteta missään muodossa kolmansille osapuolille ilman asianosaisen henkilön suostumusta.

TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot, yhteystiedot sekä työ- ja opintohistoriaa koskevat tiedot saadaan rekisterin jäseneltä itseltään, kun hän täyttää henkilötietolomakkeen, lähettää ansioluettelon tai päivittää tietojaan myöhemmin. Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettuna. Tarkastuspyyntö työpaikkatiedusteluihin liittyvistä tiedoista on toimitettava kirjallisena tämän rekisteriselosteen lopussa mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

Mikäli rekisterissämme on havaittavissa henkilöä koskevaa virheellistä tietoa, henkilöllä on oikeus saada tiedoissaan oleva virhe korjatuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tämän rekisteriselosteen lopussa mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava.

TIETOSUOJA
Kaikkea Healthia Oy Ab:n Internet-sivujen työpaikkatiedustelulomakkeen tai konsulttien henkilökohtaisen kontaktin perusteella saatua tietoa tallennetaan ja käsitellään Healthian omissa sähköisissä järjestelmissä, joiden tietoturvaa päivitetään jatkuvasti. Järjestelmiin ei ole pääsyä ilman sisäänkirjautumistunnusta ja salasanaa, joita ei myönnetä kuin Healthian omille konsulteille.

REKISTERIN YLLÄPIDOSTA VASTAAVA HENKILÖ
Samu Tolvanen
Toimitusjohtaja
Healthia Oy Ab
puh. 045 111 8242
samu.tolvanen@healthia.fi