Suorahaku

Suorahakuprosessi alkaa toimeksiannon määrittelyllä, jossa syvennytään toimeksiantajan strategiaan ja organisaatioon, joiden kautta määritetään haettavan henkilön profiili sekä häneen kohdistuvat tavoitteet ja odotukset.

Healthia kartoittaa profiilin mukaiset henkilöt ja puhelin- sekä henkilöhaastattelee potentiaaliset ehdokkaat. Soveltuvimmat ehdokkaat esitellään toimeksiantajalle ja heidän referenssinsä tarkistetaan. Lopullisen valinnan tekee aina toimeksiantaja. Tarvittaessa voimme konsultoida päätöksen teossa.

Olemme vaitiolovelvollisia kaikesta prosessin aikana saamastamme tiedosta. Toimintaamme ohjaa luottamus ja korkea etiikka. Healthia on tuonut liikemaailmassa jo kymmeniä vuosia menestyksekkäästi käytetyn head hunting -prosessin myös terveydenhuoltosektorille. Olemme ensimmäinen vain terveydenhuoltoalan suorahakuun erikoistunut yritys Suomessa. Healthia on suomalaisessa omistuksessa ja toimimme valtakunnallisesti.