Kansainvalinen suorahaku


Kansainvälinen suorahakuprosessi on huomattavasti kotimaista laajempi. Itse rekrytoinnin lisäksi hoidamme kotouttamisen suunnittelun ja toteuttamisen sekä avustamme myös kielikoulutuksen järjestämisessä tehtävän vaatimusten mukaisesti.

Suorahakuprosessi alkaa toimeksiannon määrittelyllä, jossa syvennytään toimeksiantajan strategiaan ja organisaatioon, joiden kautta määritetään haettavan henkilön profiili sekä häneen kohdistuvat tavoitteet ja odotukset. Tämän pohjalta laaditaan suunnitelma henkilön rekrytoimiseksi sekä kyseiseen tehtävään sopivin kielikoulutus- ja kotouttamismalli.Kotouttaminen

Onnistuneessa kotouttamisessa uusi työntekijä saavuttaa tasavertaisen aseman sekä yhteiskunnassa että omassa yhteisössä ja nauttii elämästä uudella paikkakunnalla. Kotouttaminen sisältää tarvittavat viranomaisprosessit ja edellytykset uudessa ympäristössä viihtymiselle.

Kotouttamisprosessi sisältää seuraavat osa-alueet:
- Tutkinnon laillistaminen Suomeen
- Viraomaisprosessit
- Asunnon hankinnassa avustaminen
- Asettautuminen uudelle paikkakunnalle
- Työyhteisövalmennus
- Integroiminen paikalliskulttuuriin
- Viihtyvyyden varmistaminen