Rekrytointi


SOTE-johdon suorahaku

Suorahaku eli head hunting on ratkaisu sote-toimialan avainhenkilön rekrytointiin. Johtavassa ja esimiesasemassa olevan henkilön vaikutus koko organisaation toimintaan on keskeinen. Tämän takia haluat parhaan mahdollisen rekrytoinnin. Etsimme toimeksiantajallemme oikean henkilön ja lähestymme häntä henkilökohtaisesti. Keskitymme tuloksiin, mikä tulee esille hinnoittelussamme.

Lue lisää


Lääkäreiden rekrytointi

Asiantuntijalääkäreiden rekrytointi on pitkäjänteistä ja toimialatuntemusta vaativaa toimintaa. Healthia rekrytoi lääkäreitä asiakkailleen ensisijaisesti suoriin työ- tai virkasuhteisiin. Toimintamallimme on todistettu tuloksekkaiksi kaikilla terveydenhuollon sektoreilla.

Lue lisää

Rekrytointimarkkinointi- ja mainonta

Rekrytointiprosessia voidaan tukea hyvin suunnitellulla ja kohdistetulla
markkinoinnilla ja mainonnalla. Healthia auttaa myös taktisten markkinointi-
ja mainoskampanjoiden tekemisessä.

Lue lisää