Valtion tuettava kielikouluttamista jo lähtömaassa

Arvoisa lukija,

Suomessa toimivien terveysalan ammattilaisten määrä kasvaa jatkuvasti. Lääkäriliiton tilastoista selviää, että 2008 joka viides Suomessa laillistettu lääkäri on ulkomaalaistaustainen. Vastaava luku hammaslääkäreiden osalta oli noin joka kolmas vuonna 2008. Työperäinen maahanmuutto lääkäreiden ja hammaslääkäreiden osalta on tosiasia, joka tulee vain kiihtymään.

Tällä hetkellä Suomeen tulevat ulkomaalaistaustaiset lääkärit ja hammaslääkärit tulevat tänne yksilöinä, jotka ottavat omatoimisesti yhteyttä työnantajiin. Monet heistä ovat täysin ummikkoja, jotka opettelevat suomea varsinaisesti vasta työsuhteen alkaessa. EU/ETA -maiden ulkopuolelta tuleville Valvira edellyttää kielikokeen suorittamisen ja riittävän kielitaidon osoittamisen, mutta EU-alueilta tulevien henkilöiden osalta kieli ei saa olla syrjivä peruste EU:n vapaan liikkuvuuden direktiivin perusteella. Tämä tarkoittaa, että työnantajalla jää vastuu valinnasta ja siitä, että henkilö pärjää työssään riittävän hyvin sen hetkisellä kielitaidolla.

Healthia tekee tällä hetkellä pioneerityötä ulkomaisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden rekrytoinneissa erityisesti toisista EU-maista Suomeen. Nykyiseen prosessiimme kuuluu rekrytoinnin ja kotouttamisen lisäksi kielikoulutus mahdollisuuksien mukaan. Kielikoulutuksen järjestäminen yksittäiseen maahan ilman ulkopuolista rahoitusta on todella kallista eikä täten järkevää rekrytoivan työantajan kustannusten näkökulmasta.

Pitkällä tähtäimellä järkevintä olisi saada valtio rahoittamaan osaa kielikouluttamisen kuluista jo kohdemaassa. Erityisesti terveyskeskuksissa tarvitaan lähivuosina huomattava määrä ulkomaalaistaustaisia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä paikkaamaan työvoimapulaa. Integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja asumispaikkakuntaan helpottuisi huomattavasti, jos Suomeen saapuva lääkäri tai hammaslääkäri osaisi suomea vähintäänkin auttavasti jo maahan saapuessaan. Tällöin myös tuottavaan työhön päästään nopeammin kiinni, kun työnantaja selviää lyhyemmillä perehdytysjaksoilla.

Samu Tolvanen
Toimitusjohtaja
Healthia Oy Ab