Healthia Hammaslääkärilehden 14/2010 artikkelissa

Gateway-hanke tukee työperäistä maahanmuuttoa

PlusTerveys Oy on mukana Gateway-hankkeessa, joka tarjoaa yrityksille ja kunnille mahdollisuuden hankkia ammattitaitoista työvoimaa ulkomailta. Yhteistyömaaksi Gateway-hankkeessa on valittu EU-jäsenmaista Bulgaria.

Tarkoituksena on rekrytoida hammaslääkäreitä, jotka haluavat tulla Suomeen pysyvästi. Kielikoulutusta ja kotouttamista pidetään tärkeinä, ja ne halutaan hoitaa projektissa hallitusti ja valvotusti.

Kollegatutorit kotouttamisen apuna

– Projekti on uudenlainen rekrytointikanava, jossa haluamme yrityksenä olla mukana ja kerätä kokemuksia. Samalla haluamme osoittaa avoimuutta ja suvaitsevuutta, sanoo PlusTerveys Oy:n liiketoimintajohtaja Kimmo Töttölä.

PlusTerveys palkkaa kaksi bulgarialaista hammaslääkäriä, jotka rantautuvat Suomeen ensi vuoden tammi-helmikuun aikana ja tulevat toimimaan Riihimäellä ja Lahdessa. Tulijoilla on Suomessa nimetyt kollegatutorit, jotka myös toimivat kotouttamisen apuna muiden toimijoiden lisäksi.

Tulijat aloittavat ensin hammashoitajina ja tutustuvat samalla suomalaiseen työkulttuuriin ja Suomessa käytettäviin instrumentteihin. Sen jälkeen he siirtyvät apulaishammaslääkäreiksi ja työskentelevät suomalaisen kollegatutorinsa kanssa. Sisäänajo kliiniseen työhön tapahtuu noin 2–6 kuukaudessa riippuen hammaslääkärin valmiuksista.

– Olen henkilökohtaisesti sitoutunut opastamaan tulijat PlusTerveyden organisaatioon ja sen kulttuuriin. Olen luvannut olla kotouttamisprosessin tukena ja aktiivisesti ohjata sekä opastaa heitä myös suomalaiseen kulttuuriin ja toimintatapoihin, Töttölä toteaa.

Kielikoulutus alkaa lähtömaassa

– Bulgaria valikoitui yhteistyökumppaniksi uutena EU-jäsenmaana, jossa terveydenhuollon rahoitusjärjestelmään ennakoitiin suuria muutoksia, kertoo Gateway-hankkeen projektipäällikkö Päivi Jylli Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Luksiasta, joka vastaa rekrytoitavien kielikoulutuksesta.

Rekrytoitavien koulutus alkaa Bulgariassa lähtömaavalmennuksella, jossa yhtenä osana on johdatus suomen kieleen. Suomessa kielikoulutus järjestetään työn ohella siten, että kielikouluttaja tutustuu ensin tulijoiden työyhteisöön, arkeen, työtehtäviin ja ympäristöön ja rakentaa siihen perustuen kielikoulutuksen ohjelman.

Hammaslääkärien lisäksi projektissa pilotoidaan sairaanhoitajien rekrytointia.

– Hankkeen kautta rekrytoitujen kokemuksia on kartoitettu, ja palaute on ollut positiivista. Erityisesti on kiitelty, että kaikki se, mitä on luvattu, on myös pitänyt, Jylli mainitsee.

Avainasemassa tahto juurtua Suomeen

Hammaslääkärien rekrytoinnissa sekä heidän ja heidän perheidensä kotouttamisessa uudelle paikkakunnalle hanke tekee yhteistyötä terveydenhuoltoalaan keskittyvän suorahakuyritys Healthia Oy Ab:n kanssa.

– Haemme henkilöitä, joilla on Suomessa kelpaavan tutkinnon lisäksi vähintään hyvä englannin kielen taito ja työkokemusta. Lopullisessa valinnassa substanssiosaamisen lisäksi painotetaan motivaatiota oppia ja tahtoa juurtua Suomeen. Nyt koulutettavat henkilöt ovat ensimmäiset toisesta EU-maasta rekrytoitavat hammaslääkärit, kertoo Healthian toimitusjohtaja Samu Tolvanen.

Uudenmaan ELY-keskus edustaa projektissa rahoittajaa ja sen tehtävänä on valvoa projektisuunnitelman toteutumista ja hankkeen varojen käyttöä.

– Rahojen käyttöä seurataan maksatushakemuksin ja -tarkastuksin. ESR-hankkeet tekevät myös väliraportteja. ELY-keskuksella on edustus myös hankkeen ohjausryhmässä. Koska Gatewayn taustalla on oppilaitos, on se tietysti niiltä osin myös opetusviranomaisten valvonnassa, toteaa projektipäällikkö Hannu-Pekka Huttunen Uudenmaan ELY-keskuksesta.

MUISTILISTA

– Gateway-hanke toimii sisäministeriön koordinoimassa ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa työperusteisen maahanmuuton hankeverkostossa. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa, testata ja kehittää työperusteisen maahanmuuton toimintamallia.

– Rekrytointiprosessissa hanke on kilpailuttanut yhteistyökumppaniksi suomalaisen suorahakuyritys Healthian.

– Kielikoulutuksesta vastaavat Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Luksia, Keski-Pohjanmaan aikuisopiston ja Hyria koulutus Oy. Projektin vastuuviranomaisena on Uudenmaan ELY-keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).

– Valvira varmistaa kaikkien rekrytoitavien hammaslääkäritutkinnon EU-pätevyyden. Laillistuksen yhtenä ehtona on tutkinnon läpäiseminen Bulgarian EU-jäsenyysaikana (vuodesta 2007 lähtien) tai vanhemman tutkinnon lisäksi yhtäjaksoinen työkokemus hammaslääkärinä kolmen vuoden ajan viiden viime vuoden aikana.

Toimittaja: Outi Hautamäki, Hammaslääkärilehti