Lääkärikentässä liikehdintää

Kevään 2015 aikana on ollut muutamalla sektorilla havaittavissa tavanomaista enemmän liikehdintää lääkärirekrytointien saralla. Erityisesti työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollon erikoislääkäreiden joukossa on tapahtunut määrällisesti tavanomaista enemmän siirtymiä yksityiseltä sektorilta julkiselle puolelle.

Perusterveydenhuollossa sote-muutosten vaikutus ja yleinen epävarmuus julkisen terveydenhuollon lähitulevaisuuden rakenteista madaltaa työpaikan vaihdon kynnystä niihin organisaatioihin, joiden toimintavarmuus mielletään turvatuksi.

Työterveyshuollossa liikehdintää yksityiseltä julkiselle voi selittää pienemmissä työterveyshuoltoyksiköissä työskentelevien työterveyslääkäreiden epävarmuus omien asiakkaiden palveluiden käyttöasteesta.

Rekrytoiville organisaatioille nykytilanne antaa mahdollisuuden saada aiempaa helpommin tarvittavia lääkäriresursseja. Muissa organisaatioissa korostuu johtamisen- ja esimiestyön merkitys, jotta yllättäviä resurssipoistumia tulisi mahdollisimman vähän.