Healthia jatkaa lääkärirekrytoinnin kehittämistä

Suorahaku tai head hunting on vakiintumassa rekrytointimetodina johtavassa asemassa olevien lääkäreiden rekrytoinnissa, mutta erikoislääkäreiden rekrytoinnissa on havaittavissa tarve löytää tehokkaampia toimintamalleja, jotka vastaavat lääkärirekrytointien markkinatilanteen muutoksiin.

Vuoden 2016 näkymät lääkäreiden suorahaulle ovat positiiviset. Sote-muutokset ja palvelutarpeen kysynnän lisääntyminen aiheuttavat painetta erityisesti julkiselle sektorille useille muutosprosesseille, joiden läpiviennissä tarvitaan todennettua johtamisosaamista omaavia lääkäreitä sekä muutosagentteina toimivia erikoislääkäreitä.

Yksityisellä sektorilla on useita toimialueita, joissa kilpailu erityisesti erikoislääkäreistä kovenee. Healthia jatkaa palvelumallien kehittämistä lyhyen ja pitkän tähtäimen rekrytointitavoitteihin pääsemisessä.

Samu Tolvanen
Toimitusjohtaja
Healthia Oy Ab