konsultointi

Konsultointipalvelut sote-sektorille

Healthia auttaa sote-sektoria erityisesti resurssi- ja prosessisuunnittelussa. Nämä aihealueet ovat saman kolikon kaksi eri puolta, koska prosessikehitys vaikuttaa lähes poikkeuksetta resurssitarpeeseen. Näiden lisäksi autamme myös johtamisen kehittämisessä

Pyydä asiantuntijaamme keskustelemaan kanssasi, ensimmäinen tapaaminen on aina maksuton. Tapaamisessa käydyn keskustelun pohjalta teemme toimenpide-ehdotuksen, jonka pohjalta voit päättää jatkosta.

Konsultoinnin aihealueita ovat mm.

– Lääkäripalveluiden ulkoistus- ja ostosopimusten tarvehankinta
– Prosessikonsultointi
– Johtamisen kehittäminen

Lääkäreiden rekrytointi ja sote-johdon suorahaku

Oikeiden ongelmien nopea löytäminen. Kokenut konsultti tunnistaa nopeasti olennaiset ongelmakohdat, joihin syventyä yhdessä asiakkaan kanssa.

Ajansäästö. Kehitystyö omalla henkilökunnalla juoksevan arjen keskellä tehdään kun ehditään. Konsultti voi keskittyä yhteen ongelmaan kerralla ja varaamaan sen ratkaisuun riittävästi aikaa, joka ei ole pois asiakkaan työajasta.

Realististen ja motivoivien tavoitteiden asettaminen. Kokenut konsultti auttaa asiakastaan hahmottamaan muutosten läpivientiin tarvittavan ajan ja olennaiset välitavoitteet, jotka saavuttamalla päästään haluttuun lopputavoitteeseen.

Yhdessä sovittujen ratkaisumallien jalkauttamisessa auttaminen. Muutosten johtamisessa neutraali osapuoli toimii yhdistävänä voimana asiakkaan eri ammattiryhmien välillä.

Vaikuttavuuden arviointi. Onko tavoitteena ollut muutos saatu aikaan ja mikä sen vaikutus on asiakkaalle valituilla mittareilla eri aikaväleillä?

Healthian tilaajavastuudokumentit löydät helposti Luotettava kumppani -palvelusta.