Sote-johdon suorahaku

Sote-johdon suorahaku eli head hunting

Healthia käyttää suorahakuprosessia eli head huntingia lähinnä sosiaali- ja terveystoimialan ylimmän johdon ja johtavien lääkäreiden rekrytoinneissa. Tapauskohtaisesti saatamme käyttää suorahakua myös esimiestason tehtävien täyttämisessä silloin, kun tarkoituksena on rekrytoida lääkäritaustainen henkilö

johdon suorahakupalvelu sosiaali- ja tervaysalalla

Suvereeni toimialatuntemus. Yli 10 vuoden kokemuksella lääkäreiden rekrytoinnista tiedämme mitä teemme.

Tuloksiin pohjautuva palkkiomalli. Laskutuksemme perustuu saavutettuihin väli- ja lopputuloksiin.

Läpinäkyvyys. Healthian kanssa tiedät miten suorahakuprosessi etenee, mitä tapahtuu seuraavaksi ja milloin.

Takuu. Mikäli suorahaun avulla rekrytoitu henkilö ei jatka tehtävässä 6 kk sisällä työn aloituksesta, teemme uuden suorahaun ilman lisäveloituksia.

Meidän kanssa on kiva tehdä yhteistyötä. Healthian henkilökunta on ammattimainen ja ystävällinen. Meille on kunnia-asia auttaa organisaatiotasi rakentamaan paras mahdollinen tiimi.

Sosiaali- ja terveysalan johdon avoimet työpaikat

Suorahakuprosessi alkaa toimeksiannon määrittelyllä, jossa syvennytään toimeksiantajan toimintamalleihin ja organisaatioon. Määrittelyn perusteella tarkentuu rekrytoitavan henkilön profiili sekä häneen kohdistuvat tavoitteet ja odotukset.

Healthia kartoittaa profiilin mukaiset henkilöt ja ottaa heihin yhteyttä henkilökohtaisesti. Soveltuvimmat ja tehtävästä kiinnostuneet ehdokkaat esitellään toimeksiantajalle. Lopullisen valinnan tekee aina toimeksiantaja.

Sote-organisaation johtotehtävä voi käsittää työtehtäviä esimerkiksi yksityisen, julkisen tai 3. sektorin johtoryhmässä, lääkätieteellisessä johtamisessa tai jonkin organisaatiotason johtamisessa. 

Sosiaali- ja terveysalan johtotehtävät tarjoavat alansa tekijöille mielenkiintoisia ja haasteellisia, usein yhteiskunnallisesti merkittäviä työtehtäviä hoitotyön lisäksi myös tutkimuksen ja kehittämisen saralla.

Johtavaan positioon rekrytoidaan pääasiassa aina suorahaun avulla

Healthia on erikoistunut sosiaali ja terveysalan ylimmän johdon rekrytointiin. Meillä on vuosien kokemus johtavien sote-alan virkojen ja avoimien paikkojen täyttämisestä.

Koska kyse on johtavan aseman rekrytointiprosessista ja johtajan paikan täyttämisestä, yleisin kanavamme on suorahaku eli head hunting.

 Suorahaku toimii Sote-alan ylimmän johdon rekrytoimiseen, sillä johtavassa asemassa olevia tekijöitä voi olla vaikea tavoittaa muista kanavista.  Organisaation strategian kannalta tärkeitä ihmisiä voi olla vaikea löytää, sillä hakija on usein passiivinen eikä aktiivisesti hae uutta työtä. Suorahaun avulla potentiaaliselle henkilölle saadaan kerrottua avoimesta sosiaali- ja terveysalan positiosta heti ja suoraan.

Healthian Sote-alan verkostot säästävät aikaa rekrytointiprosessissa

Koska olemme rekrytoineet Sote-johdon ammattilaisia jo yli kymmenen vuoden ajan, meillä on hyvä tietämys maamme sosiaali- ja terveysalan päättäjistä ja johdosta. Jättäessäsi rekrytointiprosessin meidän huoleksemme, säästät huomattavasti organisaatiosi aikaa omaan ydinosaamiseenne. Me puolestaan hoidamme rekrytoinnin tehokkaasti, aikataulussa ja luottamuksella. Pystymme heti lähestymään oikeita ja potentiaalisia hakijoita, joiden kanssa pystyt jatkamaan keskusteluja organisaatiosi sisällä.