Sote-johdon suorahaku

Sote-johdon suorahaku eli head hunting

Healthia käyttää metodina suorahakua eli head huntingia sosiaali- ja terveystoimialan ylimmän johdon ja johtavien lääkäreiden rekrytoinneissa. Tapauskohtaisesti saatamme käyttää suorahakua myös esimiestason tehtävien täyttämisessä silloin, kun tarkoituksena on rekrytoida lääkäritaustainen henkilö

Lääkäreiden rekrytointi ja sote-johdon suorahaku

Suvereeni toimialatuntemus. Yli 10 vuoden kokemuksella sote-johtajien ja lääkäreiden rekrytoinnista tiedämme mitä teemme.

Tuloksiin pohjautuva palkkiomalli. Laskutuksemme perustuu saavutettuihin väli- ja lopputuloksiin.

Läpinäkyvyys. Healthian kanssa tiedät miten suorahakuprosessi etenee, mitä tapahtuu seuraavaksi ja milloin.

Takuu. Rekrytointipalkkiomme on portaistettu niin, että asiakkaamme ei maksa tekemättömästä työstä.

Meidän kanssa on kiva tehdä yhteistyötä. Healthian henkilökunta on ammattimainen ja ystävällinen. Meille on kunnia-asia auttaa organisaatiotasi rakentamaan paras mahdollinen tiimi.

 

Sote-johdon suorahakuprosessin aloitus

Suorahakuprosessi alkaa toimeksiannon määrittelyllä, jossa syvennytään toimeksiantajan toimintamalleihin ja organisaatioon. Määrittelyn perusteella tarkentuu rekrytoitavan henkilön profiili sekä häneen kohdistuvat tavoitteet ja odotukset.

Healthia kartoittaa profiilin mukaiset henkilöt ja ottaa heihin yhteyttä henkilökohtaisesti. Soveltuvimmat ja tehtävästä kiinnostuneet ehdokkaat esitellään toimeksiantajalle. Lopullisen valinnan tekee aina toimeksiantaja.

Sote-organisaation johtotehtävä voi käsittää työtehtäviä esimerkiksi yksityisen, julkisen tai 3. sektorin johtoryhmässä, lääkätieteellisessä johtamisessa tai jonkin organisaatiotason johtamisessa. 

Sosiaali- ja terveysalan johtotehtävät tarjoavat alansa tekijöille mielenkiintoisia ja haasteellisia, usein yhteiskunnallisesti merkittäviä työtehtäviä hoitotyön lisäksi myös tutkimuksen ja kehittämisen saralla.

Johtavaan positioon rekrytoidaan pääasiassa aina suorahaun avulla

Healthia on erikoistunut sosiaali ja terveysalan ylimmän johdon rekrytointiin. Meillä on vuosien kokemus johtavien sote-alan virkojen ja avoimien paikkojen täyttämisestä.

Koska kyse on johtavan aseman rekrytointiprosessista ja johtajan paikan täyttämisestä, yleisin metodimme on suorahaku eli head hunting.

Suorahaku toimii sote-alan ylimmän johdon rekrytoinnissa, sillä johtavassa asemassa olevia tekijöitä voi olla vaikea tavoittaa muista kanavista.  Organisaation strategian kannalta tärkeitä ihmisiä voi olla vaikea löytää, sillä hakija on usein passiivinen eikä aktiivisesti hae uutta työtä. Suorahaun avulla potentiaaliselle henkilölle saadaan kerrottua avoimesta sosiaali- ja terveysalan positiosta heti ja suoraan.

Healthian Sote-alan verkostot säästävät aikaa rekrytointiprosessissa

Koska olemme rekrytoineet Sote-johdon ammattilaisia jo yli kymmenen vuoden ajan, meillä on hyvä tietämys maamme sosiaali- ja terveysalan päättäjistä ja johdosta. Jättäessäsi rekrytointiprosessin meidän huoleksemme, säästät huomattavasti organisaatiosi aikaa omaan ydinosaamiseenne. Me puolestaan hoidamme rekrytoinnin tehokkaasti, aikataulussa ja luottamuksella. Pystymme heti lähestymään oikeita ja potentiaalisia hakijoita, joiden kanssa pystyt jatkamaan keskusteluja organisaatiosi sisällä.

headhuntinh ja johdon suorahaku

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja johtotehtäviin kohdistuvia suorahakuja ammattitaidolla 

Healthian sote-johdon suorahaku eli head hunting on sosiaali- ja terveysalan johtavien tehtävien rekrytoinneissa käytetty metodi. Healthian erikoistuneet konsultit ovat maan parhaimmistoa, etenkin sosiaali- ja terveysalan johtavien tehtävien sekä asiantuntijalääkäreiden rekrytoinneissa. Olemme keskittyneet sote-johdon suorahakuun ja asiantuntijalääkäreiden rekrytointeihin suorahaun avulla vuodesta 2009 lähtien. Pitkän toimintahistoriamme ansiosta tunnemme laaja-alaisesti Suomessa toimivat sote-johdon avainhenkilöt sote-alan organisaatiot. Seuraamme myös aktiivisesti lupaavia uuden sukupolven johtajaehdokkaita. Osaavat rekrytointikonsulttimme hoitavat vuosittain lukuisia onnistuneita sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja johtotehtäviin kohdistuvia suorahakuja.

sotealan johtajat avoimet työpaikat

 Molemminpuolinen luottamus suorahaun ytimessä 

Meille on ehdottoman tärkeää hoitaa sote-johdon suorahakuprosessit ammattimaisesti ja luottamuksella. Kokemuksemme mukaan paras lopputulos niin asiakkaamme kuin rekrytoitavan kannalta syntyy, kun mietimme jo toimeksiannon valmisteluvaiheessa asiakkaamme kanssa yhdessä kenelle kyseinen työtehtävä on motivoiva ja palkitseva aitoon win-win tilanteeseen pääsemiseksi. Samalla keskustelujen kautta tulee varmistaa, että työnantajalla on realistinen käsitys heitä kiinnostavan henkilöprofiilin todennäköisesti odotuksista kyseiselle tehtävälle ja niitä tarjoavalle työnantajalle.

johdon suorahaku

Mitä työnantajan on hyvä miettiä valmiiksi johdon suorahakuprosessia käynnistettäessä

Kun sote-alan organisaatio on päättänyt lähteä etsimään uutta henkilöä johtotehtäviin suorahaun avulla, on muutamia kysymyksiä, joihin vastaamalla sen mahdollisuudet onnistuneeseen rekrytointiin paranevat huomattavasti.

 1 Johtavissa ja asiantuntijatehtävissä riittävän kattava kirjallinen tehtävänkuvaus

Perinteisten työ- ja virkasuhde-ehtojen lisäksi on hyvä laittaa ylös kirjallisesti myös:

 • Mitä tavoitetta kohti tehtävässä tehdään töitä? 
 • Miten tavoitteeseen pääsyä mitataan?
 • Mitä vastuita ja velvollisuuksia kyseisessä avoimessa positiossa on?
 • Millaiset mahdollisuuden etenemiseen ja kehittymiseen avoimessa työtehtävässä on? Mitä hakija voi odottaa työltään tulevaisuudessa tässä tehtävässä?

2      Suorahakuprosessin aikataulutus

 •           Suorahaun aikataulun on hyvä olla sopivan napakka ja rekrytointiprosessiin asiakkaan puolelta osallistuvien henkilöiden kanssa sovitaan prosessin seunrantapalaverit jo valmisteluvaiheessa, jotta suorahaku saadaan vietyä päätökseen kohtuullisessa ajassa.

3      Erottautuminen muista työnantajista

 •         Miten erottaudut muista työnantajista? Lääkäreillä niin kuin muillakin sosiaali- ja terveysalan johtotehtävissä toimivilla on lähtökohtaisesti toimialan homogeenisyys huomioiden paljon lähtötietoa eri työnantajista, erottumisen täytyy tapahtua realistisilla ja suorahaun kohteena olevaa henkilöä aidosti motivoivilla tekijöillä.
 •         Mitä lisäarvoa juuri tarjoamasi työ antaa hakijalle?

4. Työtehtävän luonne

 • Mitä muutoksia uuden suorahaulla haettavan henkilön tulisi saada aikaiseksi?
 • Onko uuden työntekijän rooli osa muutosjohtamista vai onko tarkoitus, että palkattava henkilö on osa jo olemassa olevaa prosessia organisaatiossasi?
 • Rekrytoitaessa lääkäreitä osa toivoo työltään vain hallinnollisia tehtäviä, kun taas osa haluaa toimia myös kliinisessä työssä. Tuo selkeästi esiin lääkärin mahdollisuudet vaikuttaa työnkuvaan sekä kehittymismahdollisuudet työnantajan palveluksessa. Geneeristen tehtäväkuvausten haaste on, että ne puhuttelevat jonkin verran kaikkia mutta eivät täysillä ketään.

5. Uudessa työssä tarjottavat edut

 • Onko avoimessa tehtävässä mahdollista tarjota etuja? Tällaisia voivat olla esimerkiksi rekrytointilisä ja johtamiskoulutukset.
 • Myös mahdollisuus väitöstyön tai tutkimuksen tekemiseen voi olla etu, joka herättää potentiaalisen kandidaatin kiinnostuksen avointa työtehtävää kohtaan.

6. Uuden työntekijän saama tuki

 • Miten organisaatio voi tukea tehtävään valittavan henkilön ammatillista kehittymistä ja johtavissa tehtävissä johtamiskokemuksen kartuttamista ja jatkokehitystä?

Kun organisaatiosi harkitsee tai on jo tehnyt päätöksen suorahaun käynnistämisestä, autamme mielellämme kirkastamaan vastaukset yllä oleviin kysymyksiin. Suorahaun onnistumiseen voidaan vaikuttaa paljon miettimällä valmiiksi vastauksia yllä oleviin kysymyksiin!

Healthian tilaajavastuudokumentit löydät helposti Luotettava kumppani -palvelusta.